English

Anders denken

Onze wereld verandert in een hoger tempo en met meer impact dan ooit tevoren.
Wat we zeker weten, is dat veranderingen alleen nog maar zullen toenemen. Aangejaagd door een brede mix aan bewegingen. De maatschappij kantelt. Nieuwe communities ontstaan. De content shock wordt alleen maar groter. We zoeken oplossingen voor een leefbare en duurzame samenleving. Gestuurd door digitalisering. Met steeds nieuwe verbindingen en organisatievormen. Dit vraagt om meebewegen van individuen en organisaties en om een grote mate van flexibiliteit.

Bekijk de film van Arie

Durven vragen

De afgelopen 30 jaar hebben wij via allerlei verschillende vormen van commectiviteit ( connectie + communicatie + commitment + community = effectiviteit) een berg aan ervaring, kennis en kunde mogen opdoen. Van merkpositionering tot PR-acties. Van burgerparticipatie tot marketingcampagnes. Van integrale visies tot leiderschaps- en cultuurveranderingsprocessen.
Zie hier een aantal vragen waarmee we succesvol aan de slag zijn gegaan. Met dank aan onze klanten!

Herken je hieronder misschien een van jouw vragen?

Corporate organisaties

 • Hoe bouw ik een merk en vooral: hoe activeer ik dat merk?
 • Hoe activeer ik mijn identiteit met leiderschapsgedrag?
 • Hoe vertaal ik mijn (wereldwijde) ambitie naar gedrag van mijn mensen?
 • We zijn op zoek naar slimme communicatie om een nieuwe propositie niet alleen op de markt te brengen, maar ook effectief te laten blijven. Hoe doe ik dat?
 • Hoe ondersteun ik mijn (cultuur)veranderingsproces met interne communicatie?
 • We staan voor een fusie, nieuwe samenwerking of reorganisatie. Hoe pak ik de publieke opinie, maar vooral de motivatie van de betrokken medewerkers aan?

Midden- en kleinbedrijf

 • Hoe bouw ik een merk met de mensen van mijn bedrijf?
 • Hoe word ik (beter) gezien?
 • Mijn positionering en (marketing)communicatie moet effectiever worden. Hoe doe ik dat?
 • Hoe gebruik ik de kracht van mijn (familie)bedrijf ?
 • Hoe vertaal ik mijn unieke positionering in deze snel veranderende wereld?
 • Hoe claim ik mijn innovatieve en nieuwe aanbod in de markt?
 • Hoe maak ik maximaal gebruik van de kracht van mijn mensen?

Overheid, gemeente, provincie, publiek-private organisaties

 • Hoe kunnen we participatie echt vormgeven vanuit de burger en die ook effectief de ruimte geven, zodat er dingen gebeuren?
 • Hoe geven we concreet invulling aan gedragsverandering met het oog op een duurzame leefomgeving?
 • Hoe ga ik zelf met mijn mensen om gezien onze veranderende rol als overheid?
 • Een duurzame balans tussen publiek–privaat ondernemen voor onze organisatie en onze klanten. Hoe geef ik dat concreet en succesvol vorm?

Zorgsector

 • Hoe houd ik mij staande in een zorgsector met marktwerking?
 • Hoe kan ik samen met mijn eigen mensen en cliënten in de kantelende maatschappij inspelen op de behoeften?
 • Hoe blijf ik als organisatie integer werken vanuit onze waarden en ambitie?
 • Hoe positioneer ik mij naar de enorme diversiteit aan stakeholders?

Branche- en non-profit-organisaties

 • Hoe versterk ik mijn relatie met mijn leden? Hoe krijg ik nieuwe leden?
 • Welk model werkt nog als je vooral met vrijwilligers werkt?
 • Hoe word en blijf ik relevant en zichtbaar?
 • Hoe speel ik in op behoeften?
 • Hoe betrek ik zoveel mogelijk mensen bij onze ambitie?
 • Hoe geef ik vorm aan nieuwe samenwerkingsvormen?

Oh, jee. Crisis!

 • Hoe speel ik in op deze crisis?
 • Kan ik van een bedreiging een kans maken?
 • Hoe kan ik proactief reageren? Help!

Communicatie afdeling /-bureau

 • Hoe kunnen we vanuit ons vak maximaal bijdragen aan de doelen en ambitie van mijn organisatie?
 • Welke organisatievorm werkt vandaag de dag het beste?
 • Welke rol hebben we als communicatieprofessional in de huidige tijd en hoe vullen we die nu het beste in?
 • Hoe betrek en overtuig ik mijn organisatie van de kracht van communicatie?
 • Hoe bouw ik succesvolle communicatieteams?
 • Hoe betrek ik medewerkers actief? Wat is de toekomstige positie van mijn bureau?
 • Hoe help ik mijn klanten om het beste zelf de communicatie in te vullen?
 • Hoe verander ik mee?

Ons antwoord

Communicatie Kompas®.

Wij helpen je om je eigen koers te bepalen. Om te weten waar je voor staat en voor gaat. En van daaruit vooral zelf de beweging in gang te zetten met concrete stappen. Ons motto daarbij is: “Doe het vooral zelf!” Zelf met je eigen mensen.

Jouw Communicatie Kompas® bepaalt je koers door te weten waar je kansen liggen in het dynamische speelveld. Vanuit een stevige identiteit. Gedreven door jouw waarden en principes. Met een inspirerende visie en ambitie. En uiteindelijk met een kristalheldere belofte. Vanuit die krachtige positionering maken we de vertaling naar strategische & tactische richtingen en activiteiten. Gericht op de juiste cultuur en gedrag, heldere proposities naar de markt en inspirerende commectiviteit om dat gedrag bij jouw stakeholders te creëren dat jouw ambitie waarmaakt.

Hoe? Samen!

Delen van alle kennis en kunde die je zelf hebt c.q. je mensen hebben. Participatie met je stakeholders. En als het echt nodig is, schakelen we de hulp in van echte kanjers op gevraagde specialismen.

Authentic Communication is de Founding Partner van The Choice®. Het communicatiebureau nieuwe stijl. Gevormd door succesvolle ondernemers met een succesvol trackrecord in hun communicatie specialismen. Met een berg aan ervaring als geen ander in staat kansen te zien en samen met de klant om te zetten naar gewenst gedrag. Samen op zoek naar het ‘nieuwe bijzonder’. Daarnaast een uitgebreid netwerk met ook een partnership met Tavistock uit Londen voor wie wij hun “feed on the ground” zijn in Nederland, maar daarmee ook gebruik kunnen maken van hun internationale netwerk.

Voor wie?

Corporate


Vodafone
SGS
ICI
Eneco
Hill & Knowlton
DSM
Libertel
Convatec
Franke
Interfaceflor
APG
Vimpelcom

Overheid & onderwijs


75 jaar bevrijding Brunssum
De Vondst
Bernardinus College
ROER College Schöndeln
Euregio Onderwijs
Ministerie van Defensie
Provincie Limburg
Gemeente Brunssum
Gemeente Heerlen
SSC-ZL
Gemeente Valkenburg
Historisch Goud
Gemeente Gulpen

Branche, Publiek-Privaat, Stichtingen


Bie Os
Jack Aldewereld
Mijn Brunssum
Heerlijkheid Schin op Geul
Vodafone Netherlands Foundation
OSB
Huis voor de Sport
IPMA – NL
ODS
’t BOSS park
Code Verantwoord Marktgedrag
Deel je verhaal
WFL
Maastricht Sport
The Move Factory

MKB


De Reusch
BCT
Wierts
Cicogna
Salves
MediaINN
VEZA
Ne9eN
Directeuren Netwerk Nederland
Huistekoop.nl
Beckers Bedrijfsmakelaars
Baadjou
MGNS
Formani
Kembit

Zorg


Sevagram
MEE
Dr. Ludidi
Triade
Zorglokaal
Locus